ONDERTITELING


Ondertiteling is de snelste en meest betaalbare methode om video's te vertalen, en een belangrijke manier om media toegankelijk te maken voor een dove doelgroep. Als hoeksteen van ons werk transcriberen en vertalen wij Engelse of Nederlandse video's van alle soorten en lengtes, waarbij wij tijdstempels leveren voor een eenvoudige implementatie in de video (Jaarverslag 2018 - Paul de Krom | TNO). Daarnaast schrijven we ook scripts op basis van voorgestelde video-inhoud, waarbij we specifieke informatie overbrengen binnen een bepaald tijdsbestek, zowel in gesproken tekst als in ondertiteling (Achter de schermen bij onze expertisegroep Sustainable Process & Energy Systems | TNO). Ook ondertitelen we online universitaire colleges, een medium dat het afgelopen jaar sterk is gegroeid. Een fascinerende opdracht was bijvoorbeeldhet ondertitelen van een college op het gebied van cryogenics (Kan een ingevroren mens ooit weer leven? | TUe) een fascinerende opdracht.

Klik hier om terug te gaan naar de topics.