Referentie ITEA

ITEA is een transnationaal en industrie-gestuurd R&D&I-programma op het gebied van software-innovatie. Dit EUREKA Cluster-programma stelt een wereldwijde en deskundige gemeenschap van grote bedrijven, mkb's, startups, de academische wereld en klantenorganisaties in staat om samen te werken in gefinancierde projecten die innovatieve ideeën omzetten in nieuwe bedrijven, banen, economische groei en voordelen voor de samenleving.


CPLS werkt al bijna tien jaar nauw samen met ITEA, op gebied van redactie en copywriting van het ITEA-tijdschrift, het schrijven van projectprofielen en resultaten op basis van documentatie en interviews, en andere redactionele activiteiten van publicaties. Wij treden ook op als freelance journalisten op belangrijke congressen waar de ITEA-gemeenschap aanwezig of vertegenwoordigd is.

Door deel uit te maken van deze wereld waarin digitale transformatie en AI centraal staan, kan CPLS in contact komen met de trends die de samenleving vormgeven. Dat stelt ons niet alleen in staat om kennis op te doen van de eigenlijke onderwerpen waarover we schrijven, maar het geeft ons ook een echt gevoel voor de communicatiebehoeften van onze klant.

Als u een vertaler, redacteur of schrijver nodig hebt die Engels als moedertaal heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Volg ons op LinkedIn, Twitter en Facebook